Rozšíření výroby o technologii na výrobu papírových sáčků s průhmatem

Naše společnost Litobal s.r.o. realizuje projekt s názvem „Rozšíření výroby o technologii na výrobu papírových sáčků s průhmatem“, reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006543, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu je instalace technologie na výrobu papírových sáčků, která je umožňuje vyrobit papírový sáček s průsekem vnitřních úchytů pro snadnější uchopení.

Hlavním cílem projektu je zmodernizování celého procesu, zdokonalení a optimalizace produkce, zefektivnění výrobního procesu a snížení energetické náročnosti výroby.

Papírová taška s unikátním identifikátorem – Litobal s.r.o.

Naše společnost Litobal s.r.o. realizuje projekt s názvem „Papírová taška s unikátním identifikátorem – Litobal s. r. o.“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008776, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

 

Předmětem projektu je pořízení technologie na výrobu inovovaných tašek s unikátním identifikátorem každého jednotlivého vyrobeného kusu v sériové výrobě. Vývoj nové papírové tašky i inovace výrobního procesu jsou výsledkem vlastní činnosti žadatele.

Hlavním cílem projektu je zavedení efektivní výroby inovované řady produktů a technologického postupu, který zajistí vyšší kvalitativní a užitnou úroveň výrobků. S tímto souvisí také zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu.

http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/funding/erdf/

FVE Litobal s.r.o. Lažínky je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem předkládaného projektu je omezit spotřebu energie dodávané ze sítě z tradičních zdrojů díky využití energie z obnovitelného zdroje a tím snížit dopad podnikatelské činnosti na životní prostředí v podobě snížení produkce emisí CO2 při výrobě energie.

plakát FVE Litobal